آرشیو تگ ها : کليات رنگرزي خامه قالي 2

۱۶شهریور/۹۶
کليات رنگرزي خامه قالي

کليات رنگرزي خامه قالي ۲

کليات رنگرزي خامه قالي ۲ کليات رنگرزي خامه قالي ۲,ط : رنگرزي پشم با اسپرک و دندانه زاج سفيد در رنگرزي پشم و ابريشم با اسپرک فقط از دو روش دندانه قبلادامه توضیحات