آرشیو تگ ها : پیوستگی نقشه های فرش با فرهنگ اجتماعی ایران

۲۵مرداد/۹۶

نگرشی بر نگاره های تزئینی

نگرشی بر نگاره های تزئینی نگرشی بر نگاره های تزئینی نگرشی بر نگاره های تزئینی یکی از زیر مجموعه های نقوش سنتی ، نقوش اسلیمی و ختایی می باشد . ۱-اسلیمی :ادامه توضیحات

۲۲مرداد/۹۶

معرفی طرح ها و نقشه های فرش

معرفی طرح ها و نقشه های فرش معرفی طرح ها و نقشه های فرش كشورهای معدودی در جهان وجود دارند كه دارای سابقه فرشبافی طولانی هستند. از جمله این كشورها می توانادامه توضیحات