آرشیو تگ ها : كهنه ترين قالی ترکمن

۱۰مرداد/۹۶

تاریخچه فرش ترکمن

تاریخچه فرش ترکمن تاریخچه فرش ترکمن كهنه ترين و عمده ترين قالیهای ترکمن از قرن نوزدهم میلادی، باقی مانده است. در عین حال که بافت قالی در بین برخی از قبایل ترکمنادامه توضیحات