آرشیو تگ ها : قالی شکارچرخ

۲۳مرداد/۹۶

معرفی قالیهای شکارچرخ وبشریت

معرفی قالیهای شکارچرخ وبشریت معرفی قالیهای شکارچرخ وبشریت در هنر اسلامی هر طرح و نقش علاوه برمضمون و زیبایی ظاهری اش دارای یک معنای درونی می باشد معنای که به عالم باطنادامه توضیحات