آرشیو تگ ها : قالیشویی قیطریه در منطقه رسالت

۲۱اردیبهشت/۹۶

قالیشویی قیطریه در محدوده رسالت

ریشه بافی توسط قالیشویی قیطریه شیرازه دوزی توسط قالیشویی قیطریه رفع بید خوردگری توسط قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه فرش  عضو رسمی اتحادیه قالیشویان تهران با بیش از ۳۰ سال سابقهادامه توضیحات