آرشیو تگ ها : قالیشویی قیطریه در منطقه تجریش

۲۶اردیبهشت/۹۶

قالیشویی قیطریه درمحدوده تجریش

ریشه بافی توسط قالیشویی قیطریه شیرازه دوزی توسط قالیشویی قیطریه رفع بید خوردگری توسط قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه فرش  عضو رسمی اتحادیه قالیشویان تهران با بیش از ۳۰ سال سابقهادامه توضیحات