آرشیو تگ ها : قالیشویی قیطریه در منطقه ازگل

۱۰مرداد/۹۶

قالیشویی قیطریه در محدوده ازگل

ریشه بافی توسط قالیشویی قیطریه شیرازه دوزی توسط قالیشویی قیطریه رفع بید خوردگری توسط قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه فرش  عضو رسمی اتحادیه قالیشویان تهران با بیش از ۳۰ سال سابقهادامه توضیحات