آرشیو تگ ها : قالیشویی قیطریه درشریعتی

۲۶اردیبهشت/۹۶

قالیشویی قیطریه در محدوده شریعتی

ریشه بافی توسط قالیشویی قیطریه شیرازه دوزی توسط قالیشویی قیطریه رفع بید خوردگری توسط قالیشویی قیطریه شستشوی مکانیزه فرش توسط قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه فرش  عضو رسمی اتحادیه قالیشویان تهرانادامه توضیحات