آرشیو تگ ها : فرش ماشینی ابریشمی بلژیکی

۱۵اردیبهشت/۹۶

اگر قصد خريد فرش را داريد، بخوانيد

باستان‌شناسان و متخصصان اعتقاد دارند تاريخچه بافت و توليد فرش در ايران به دوران صفويه برمي‌گردد. پژوهشگران معتقدند که قرن ۱۶ و ۱۷، آغاز شکوفايي هنر فرشبافي در ايران بوده است. جنسادامه توضیحات