آرشیو تگ ها : رنگرزی

۰۳آبان/۹۶
شیوه رنگرزی سنتی

رنگرزی

رنگرزی رنگرزی رنگرزی یا صبّاغی به فرایندی گفته می‌شود که در طی آن کالای نساجی[تعریف ۱] مثل الیاف،[پ ۱] نخ،[پ ۲] پارچه[پ ۳] یا پوشاک[پ ۴] درمحلولی که شامل مواد رنگزا[تعریف ۲][پادامه توضیحات

۰۱شهریور/۹۶
رنگرزی در فرش ایران

رنگرزی در فرش ایران

رنگرزی در فرش ایران رنگرزی در فرش ایران ،«رنگرزی عملی است که طی آن ماده رنگی در شرایط معینی از درجه حرارت و زمان بر الیاف و یا کالای منسوج از نوعادامه توضیحات