آرشیو تگ ها : درخت سرو

۰۱شهریور/۹۶
درخت سرو یا درخت زندگی

درخت سرو یا درخت زندگی

درخت سرو یا درخت زندگی درخت سرو یا درخت زندگی،یکی از زیباترین بافته های بختیاری موجود در موزه ی فرش این قالیچه با طرح محرابی سروی است . در طرفین سرو دوادامه توضیحات