آرشیو تگ ها : تاریخ اسلامی وقالی کتیبه دار

۱۸شهریور/۹۶
قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران  قالي ايران با طرح‌هاي گوناگون داراي مضامين و پيام‌هاي مختلفي است و نماد هنر اصيل و فرهنگ و ادبيات غنيادامه توضیحات