آرشیو تگ ها : بافت فرش

۱۵آذر/۹۵

روش‌های بافت فرش

روش‌های بافت فرش ۱-روش ترکی باف (گره ترکی) این روش بافت بیشتر در مناطق ترک زبان، آذربایجان، زنجان و بخشی از همدان کاربرد بیشتری داشته و در برخی از روایات آن راادامه توضیحات