آرشیو تگ ها : ایعاد قالی خراسان شمالی

۱۶مرداد/۹۶

سفر به ديار ابريشم و قاليچه

سفر به ديار ابريشم و قاليچه سفر به ديار ابريشم و قاليچه خواب پرواز پيله هاي ابريشم!  وقتي به همراه عکاس روزنامه به «دويدوخ» مي رسيم، هنوز ۲ ساعتي تا غروب آفتابادامه توضیحات