آرشیو تگ ها : الیاف فرش قم

۲۲شهریور/۹۶
فرش قم

فرش دستباف قم

فرش دستباف قم فرش دستباف قم فرش دستبافت قم را با توجه به تنوع طرح، رنگ، پرز، نوع بافت و الیافی که در آن به کار می رود، میتوان آیینه ای تمامادامه توضیحات

۰۸مرداد/۹۶

تاریخچه فرش قم

    تاریخچه فرش قم تاریخچه فرش قم استان قم در جنوب استان تهران و در مسیر ارتباطی استان های جنوبی با مرکز و شمال کشور واقع شده است. استان قم شاملادامه توضیحات