آرشیو تگ ها : الیاف فرش ترکمن

۱۵مرداد/۹۶

فرش در ادبيات فارسی

فرش در ادبيات فارسی فرش در ادبيات فارسیدر صدف سينه تو پرورده اي فكرت تو ، مغز هر انديشه اي ره به نهانخانه ي تحقيقنه « جامي سبحه الابرار » درّ سخنادامه توضیحات

۱۰مرداد/۹۶

تاریخچه فرش ترکمن

تاریخچه فرش ترکمن تاریخچه فرش ترکمن كهنه ترين و عمده ترين قالیهای ترکمن از قرن نوزدهم میلادی، باقی مانده است. در عین حال که بافت قالی در بین برخی از قبایل ترکمنادامه توضیحات