آرشیو تگ ها : ابعاد فرش سنندج

۱۵مرداد/۹۶

فرش در ادبيات فارسی

فرش در ادبيات فارسی فرش در ادبيات فارسیدر صدف سينه تو پرورده اي فكرت تو ، مغز هر انديشه اي ره به نهانخانه ي تحقيقنه « جامي سبحه الابرار » درّ سخنادامه توضیحات

۱۱مرداد/۹۶

تاریخچه فرش سنندج

تاریخچه فرش سنندج   تاریخچه فرش سنندجکردستان ایران از نقطه نظر قالیبافی دارای دو قطب فعال است که یکی از آنها شهر سنندج و دیگری بیجار می باشد. قالیبافی و پیشرفت آنادامه توضیحات