آرشیو تگ ها : ابعادفرش کاشان

۰۸مرداد/۹۶

تاریخچه فرش کاشان

تاریخچه فرش کاشان   تاریخچه فرش کاشان کاشان از شهرهای مرکزی ایران است که در جنوب کویر نمک و دریاچه قم و حدود ۲۵۰ کیلومتری تهران قرار دارد. كاشان به علت ارتفاعادامه توضیحات