آرشیو تگ ها : آموزش رفوگری

۱۱مهر/۹۶
ریشه بافی

ریشه بافی

متخصصان با تجربه ما در قالیشویی قیطریه فرش هایی که ریشه هایشان به دلیل سایدگی , استفاده بیش از حد از فرش , چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد.ادامه توضیحات

۱۷شهریور/۹۶

راهیابی فرش‌های ایرانی به اروپا

راهیابی فرش‌های ایرانی به اروپا راهیابی فرش‌های ایرانی به اروپا کمی پیش از پایان قرن شانزدهم فرش‌های ایرانی با آن نقش و طرح مخصوص به خود وارد اروپا شدند. ورود فرش‌های ایرانی راادامه توضیحات

۱۷شهریور/۹۶
شرايط نگهداري و انبارداري بافته

شرايط نگهداري و انبارداري بافته

شرايط نگهداري و انبارداري بافته شرايط نگهداري و انبارداري بافتهبافته‌ها در طول تاريخ نقش كاربردي مهمي را در زندگي بشر برعهده داشته‌اند. همين امر موجب شده تا براساس موارد مختلف مصرف انواعادامه توضیحات