رفوگری

رفوگری , ریشه بافی

متخصصان با تجربه ما در قالیشویی قیطریه فرش هایی که ریشه هایشان به دلیل سایدگی , استفاده بیش از حد از فرش , چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد.

در صورتی که تمام ریشه های فرش از بین رفته باشد، باقیمانده ریشه را از ابتدای بافت با قیچی بریده و ریشه ریشه بافی انجام می شود و چنانچه قسمتی از ریشه ها از بین رفته باشند، همان قسمتها را قیچی کرده و مرمت را انجام می دهند.

 

انواع رفوگری  در قالیشویی قیطریه 

رفو و یا ریشه بافی  به ۳ طریق متفاوت انجام می شود که به شرح زیر می باشد :

۱٫ریشه بافی به روش بطلمه

۲٫ریشه بافی به روش مغزی

۳٫۳٫ریشه بافی به روش متصل

این سه روش متداول ترین روش هایی می باشد . که در اکثر تعمیرات فرشها انجام میشود . و تمامی کارشناسان زبده فرش این سه روش رو پیشنهاد میکنن .

 

ابتدا در مورد انواع ریشه بافی و یا رفوگری فرش توضیح میدهیم .

۱٫روش بطلمه ( رفوگری )

این روش یعنی روش بطلمه  بیشتر  مواقع در سر قالیهایی صورت می گیرند که از نظر  ریز بافت با رج شمار بالا هستند ، یا به سبب سفت بودن قالی سوزن در داخل فرش به سختی وارد می شود .

به همین منظور  جهت جلوگیریاز ترکیدگی ریشه ها و از هم پاشیدن گره ها در هنگام حرکت سوزن و نخ چله مناسب با قالی، از این روش استفاده می شوند.

۲٫ روش مغزی:

اگه در این روش بطلمه تعمر کاران زبده نباشند . حتما کار اونجوری که باید پیش نمیره . و تعمرات فرش به خوبی انجام نخواهد گرفت . البته ناگفته نماند که ما بهترینها رو  برای این کار داریم .

قالی را مانند آماده کردن قالی در ریشه ریشه بافی به روش بطلمه آماده می کنند.

ریشه بافی به صورت مغزی به دو صورت مشروح در پی آمده است :

ریشه بافی قالی به روش مغزی نوع اول

برای مغزی نوع اول در قالی لول: نخست نخ مخصوص چله که اندکی نازک تر از نخ چله قایل است را سوزن می کنند. به فرض اگر قالی ۴۰ رج باشد از نخ چله ۵۰ رج استفاده می کنند و دو سر نخ را به هم نزدیک می سازند.

ریشه بافی قالی به روش مغزی نوع دوم:

مغزی نوع دوم بیشتر در قالیهای لول باف مورد استفاده قرار می گیرد. در کل، به ندرت از این روش استفاده می شود

۳ . روش متصل: ( رفوگری )

در این نوع ریشه های قالی را از ته بریده و چله با رجشمار مناسب انتخاب نموده و با سوزن مطابق شکل به قالی متصل می کنند.

طریقه اتصال قالی بر روی کارگاه یا چهار چوب: برای این کار قالی را از پشت بر روی کارگاه با میخ نصب و ریشه ها را بر روی میخهایی که در بالای کارگاه نصب می کنند، قرار داده و محکم می سازند.

به طوری که ریشه ها شل نباشند. سپس، چوبی را به عنوان چوب هاف بین چله زیر و رو قرار داده و بر مبنای اینکه گلیم بافی به صورت کرباسبافی یا فارسی باشد یا گلیم باف به صورت ترکی و یا یک پود کلفت و نازک باشد،

آن را بافته و از کارگاه درآورده و سر آن را زنجیره می زنند. البته، می توان همان گونه که ریشه ها به کارگاه متصل است زنجیره بافی کرد و بعد سر آن را دو گره زد.

بهترین و خبره ترین ها رو برای رفوگری و یا همون ریشه بافی فرش رو میتوانید از ما بخواهید . قالیشویی قیطریه با بیش از ۳۰ خدمات در زمینه رفوگری فرش در استان تهران میتوان بهترین گزینه برای شما بود .

 

دو گره، اصولاً به منظور جلوگیری از ریختگی سر بافت صورت می گیرد. اگر سر قالی و گره های آن ریخته و ریشه ها از بین رفته باشد.

(همچنانکه بعداً توضیح داده می شود) به قالی ریشه می دهند و گره های ریخته شده را متناسب با گره های قالی ترمیم کرده و سپس سر ریشه ها را دو گره می زنند.

وسایل مورد نیاز در این روش عبارت است از نخ پوک یا پود که تاب آن بسیار کم است و به راحتی پاره می شود. طریقه دو گره زدن بدین شیوه است که فرش را از قسمت ریشه ها روی اها قرار می دهند

و سپس ۲ یا ۴ تار را گرفته و نخ کم تاب یا پوک را در امتداد ۴ تار اول قالی می گذارند

و سپس دنباله نخ را در دست می گیرند. بدین صورت که نخ را در دست راست قرار می دهند و با انگشت دست (انگشت کوچک و کناری) نخ را گرفته و دو دور آن را به دور انگشت وسط و اشاره می پیچند. نخ باید به صورت خمیده و تقریباً تا شده باشد.

در این هنگام ۴ تار و نخ پوک را از وسط نخی که به دور انگشتان پیچیده تا حالت دایره ایجاد کند، رد کرده و انگشتان را از زیر نخ پوک خارج می کنند.

سپس نخ را محکم گره زده و دوباره روی همین ۴ نخ به همان شیوه قبل گره می زنند و ۴ تار دیگر کناری را گرفته تا دنباله نخ پوک به همین روش گفته شده دو گره زده می شود.

 

شیرازه دوزی توسط قالیشویی قیطریه

شیرازه دوزی ( رفوگری )

پذیریش شیرازه دوزی در قالیشویی قیطریه با بهترین کیفیت و کمترین هزینه . تحویل فوری

شیرازه در گوشه های  طولی فرش قرار دارد . شیرازه را به منظور حفاظت از پارگی کنارهای فرش استفاده میکنند . بهترین گزینه جهت محافظت از را میتوان استفاده از شیرازه های چرم نام برد .

که بیشترین کیفیت نصبت به دیگر نوع رقبای نوع خودشون دارند . شیرازه ها رو باید همیشه به سه نوع و  باید به شیوه زیر ترمیم گردد. در کل ۳ نوع شیرازه در قالی وجود دارد که به شرح ذیل نامیده می شوند.

۱٫ شیرازه متصل

۲٫ شیرازه دوزی منفصل

۳٫ شیرازه دوزی حصیری

وسایل مورد نیاز جهت شیرازه دوزی :

۱٫ خامه متناسب ازلحاظ رنگ با قالی

۲٫ سوزن

۳٫ نخ چرم دوزی

اگر درهنگام بافت فرش، شیرازه بپیچد و یا  انتهای پودها در هر رج داخل آن باشد . اگر در اثر ساییدگی و یا هر عاملی این شیرازه از بین رفته باشد، آن بخش را باید برید .

چنانچه قسمت ساده بافی آن پهن باشد به صورت زیر عمل خواهند کرد : در ابتدا باید قالی را روی زمین پهن کرده سپس  در قسمت کنار قالی  در جهت عکس خواب فرش  پرز دو رج در طول فرش از قسمت ساده بافی قالی را با قیچی جدا میکنیم سپس از ته کوتاه می کنیم .

بعد از انجام این عمل  قالی را از پشت بر روی زمین پهن کرده و سوزن شیرازه را با نخی که با خامه قالی را که باید از لحاظ جنس و نمره  متناسب باشد.انتخاب کنیم  و داخل سوراخ سوزن کنیم .

بدون آن که سر خامه را گره بزنیم . نخ چرم دوزی را کنار قسمت لبه قالی یعنی جایی که می خواهند شیرازه بدوزند قرار می دهند.

سوزن را از پشت داخل قالی می کنند و حالت فرو کردن سوزن باید به صورت مایل باشد؛ به طوری که سوزن داخل پرز قالی نشود و موقع فرو کردن سوزن در داخل قالی باید دو رج قبل از لبه و از اولین رج قالی نزدیک ریشه در داخل قالی فرو کرده و پس از خروج، دوباره سوزن را داخل رج دوم می کنند (چه در عرض و چه در طول).

باید دقت شود که بین خامه ها فاصله نباشد و همیشه سوزن از یک ردیف داخل شود. این کار تا انتها انجام می شود و در انتها نخ اضافی را داخل شیرازه می پیچند تا بیرون نماند. سر نخ خامه را نیز می توان در زیر این حالت حرکت دورانی پنهان کرد.

استفاده از نخ چرم دوزی در هنگام دوخت قالی به صورت شیرازه متصل، برای جلوگیری از کسی ماندن یا جمع شدگی در شیرازه می باشد. البته پس از پایان بافت شیرازه، می توان نخ چرم دوخته شده را درآورد.

سایر شیوه های تهیه شیرازه متصل: برای شیرازه متصل می توان قالی را به پشت روی زمین پهن کرد و دو میخ با فاصله طول قالی در کنار لبه ها در دو طرف قالی تهبیه کرد و بعد نخ چله مناسب با

رجشمار قالی را به آن متصل کرده و هنگام دوخت شیرازه توسط خامه می توان قالی را به دور نخ چله حرکت داد.

ترمیم قسمتی از شیرازه قالی : اگر قسمتهایی از شیرازه قالی آسیب دیده ولی در کل شیرازه سالم باشد، فقط به ترمیم همان قسمتهای آسیب دیده می پردازند.

وسایل مورد نیاز مانند شیرازه متصل عبارتند از: در بعضی موراد نخ چله مناسب، نخ چله شیرازه. قالی را از پشت بر روی زمین پهن می کنند. اگر تارهای شیرازه نیز آسیب دیده باشد، ابتدا به ترمیم آن می پردازند.

شیوه ترمیم شیرازه دوزی قسمتی از آسیب دیدگی چله شیرازه: ابتدا سوزن را با نخ چله متناسب با نخ شیرازه، همراه نمود و سوزن را از یکی از دو طرف قسمت آسیب دیده – یک مقدار بالاتر – در درون شیرازه وارد کرده و از سر دیگر شیرازه که آسیب دیده خارج می کنند.

سپس این کار را دوباره انجام می دهند. تعداد تارهایی که کشیده می شوند باید برابر تعداد تارهای شیرازه باشد. پس از تارکشی

، نخ شیرازه را در سوزن شیرازه داخل کرده و سوزن را در شیرازه های کناری وارد می کنند تا سر نخ آن محو شود. از آن نقطه وارد اولین رج لبه قالی شده و شیرازه دوزی را ادامه می دهند.

هنگامی که این عمل تا محل پارگی به اتمام رسید، دوباره سوزن را وارد شیرازه کناری می کنند تا سر آن محو شود و با قیچی سر نخ شیرازه را بریده و چنانچه زرده باشد، با سر درفش داخل شیرازه می کنند.

اگر شیرازه داخل قالی بسیار نفیس و با ارزش از بین رفته باشد جاهای آسیب دیده باید فقط به صورت آنچه که دربالا گفته شد تعمیر شود. در بعضی موارد، در قسمت شیرازه قالی، خامه از بین رفته است و

قالیباف در هنگام بافت به طور کامل چله ها را با خامه نپوشانده است. در چنین مواردی، در بازار غالباً با کمک ماژیک یا جوهری که به نام نیش قلم معروف است، روی آن را رنگ می زنند.

البته رنگ جوهر یا ماژیک باید متناسب با رنگ خامه شیرازه باشد.

۲٫ شیرازه دوزی منفصل ( رفوگری )

چنانچه در قالی قسمت ساده باف آن کم باشد و یا اصلاً نداشته باشد و یا مانند قالی های تبریز، شیراز باشد، پس از پایین آوردن قالی از دار، آنرا با استفاده از روش شیرازه منفصل، شیرازه پیچی می کنند. این نوع شیرازه در بازار به صورت متری برای فروش وجود دارد.

چنانچه بخواهیم خود آنرا تهیه کنیم باید به صورتی که شرح داده می شود عمل کرد: نخست چند لا چله را متناسب با چله قالی و با طول کمی بیشتر از طول فرش انتخاب می کنند

و خامه ای را که از لحاظ رنگ، جنس و ضخامت متناسب با خامه زیمنه قالی باشد تهیه کرده و به صورت دو لا به دور این ۳ یا ۴ لا نخ چله قالی به صورت دورانی می پیچند.

لازم به یادآوری است، بعد از هر ۱۰ سانتیمتر پیچیدن، خامه را با کمک سون در داخل خامه پیچیده شده داخل کرده و آن را گم یا محو می کنند؛ دوباره خامه همرنگ خامه قبلی را برداشته و پیچیدن خامه به دور چله را ادامه می دهند.

جهت اتصال شیرازه منفصل در این روش قالی را بر روی زمین پهن می کنند،

کناره قالی را باقیچی تمیز و صاف نموده، شیرازه را در کناره قالی قرار می دهند. سپس با سوزنی که با نخ متناسب با رجشمار قالی انتخاب و آماده شده است (به شیوه ای که در قسمت انتخاب نخ خواهیم گفت) همراه می کنند و سر آن را گره زده و شیرازه را به قالی می دوزند.

روش دوخت زدن به این صورت است که شیرازه پیچیده شده را کنار قالی قرار می دهند، سوزن را در داخل اولین رج بشیرازه دوزید از گلیم باف و ۵ یا ۶ رج قبل از لبه به داخل فرو می کنند و سپس سوزن را در امتداد پود حرکت داده و آن را داخل شیرازه قالی می کنند.

پس از آن، سوزن را خارج کرده و دوباره از همان محلی که از شیرازه خارج شده بود، مجدداً از نوع وارد شیرازه می کنند. یا اینکه سوزنی را به صورت مایل در داخل شیرازه حرکت داده و در داخل رج دوم از گلیم قالی می کنند

و سوزن را ۷ یا ۸ رج از لبه قالی حرکت داده و سپس از آنجا خارج می سازند. لازم به یادآوری است که، وارد و خارج نمودن سوزن همیشه نباید در هر رج از یک رج مشخص قالی باشد، بلکه هر دفعه یک یا دو رج پایین تر و یا بالاتر دوخت انجام می دهند.

۳٫ شیرازه دوزی حصیری ( رفوگری )

بیشتر قالیهای روستایی و عشایری، به ویژه قالیهای قشقایی در شیرازه بافی، از شیرازه حصیری استفاده می کنند. بهتر است، در این نوع شیرازه، نخست شیرازه را به طور جداگانه تهیه کرده و سپس مانند روش شیرازه منفصل آن را دوخت می زنند .

روش کاربه این صورت است که ابتدا ۴ عدد میخ را به صورت دو به دو، با فاصله ای به طول شیرازه قالی – البته کمی بیشتر – برروی زمین نصب می کنند،

سپس خامه پشمی را در سوزن شیرازه داخل نموده و خامه را به صورت دو لا کنار هم قرار می دهند. میخهای رو به روی هم را با نخ چله متناسب با شیرازه قالی، که غالباً پشمی است، به صورت رفت و برگشت رو به روی میخها حرکت می دهند.

به صورتی که روی هر دو میخ رو به روی هم، یک نخ چله به صورت رفت و برگشت به دور هر میخ، خامه را گره زده و دوباره روی دو میخ کناری تر بعد ازهر رفت و برگشت انتهای چله را گره می زنند.

سپس سوزن نخ شده با خامه را به صورت دو تار از زیر و دو تار از رو عبور می دهند و دفعه بعد تاری که از روی خامه رد شده است، خامه را از زیر آن رد می کنند

و از روی تار که بار اول خامه از زیر آن رد شده بود، این بار خامه را از روی آن رد می کنند. آنگاه ابتدای خامه را در زیر خود خامه پنهان می سازد تا مشخص نباشد. در صورتی که شیرازه فرش معیوب باشد،

ولی تارهای شیرازه سالم و بدون عیب است، خامه های پیچیده شده به دور تارها باید با نوک قیچی بریده و از شیرازه جدا شود و از نو خامه هم رنگ متن فرش به صورت دورانی شیرازه دوزی شود.

شیرازه دوزی  چیست ؟ ( رفوگری )

به نوارهایی كه در دو طرف طولی فرش از ابتدا یا انتها قرار دارند شیرازه یا كنارپیچ فرش گفته می‌شود. این بخش از فرش در بافته‌های جدید معمولاً لوله‌ای شكل و كاملاً مدور است،

اما در فرش‌های قدیمی به ویژه فرش‌های عشایری و روستایی ایران، به شكل نواری به عرض ۲ الی ۴ سانتی‌متر بوده است.

شیرازه‌های فرش همچون یك قاب، فرش را احاطه كرده و علاوه بر زیبایی آن باعث استقامت لبه‌های طرفین فرش در مقابل ساییدگی و همچنین مقاومت فرش در مقابل ورود آب یا مایعات جاری می‌گردد.

بررسی بسیاری از قالیچه‌ها و دست‌بافته‌های قدیمی نشان می‌دهد

كه بافندگان برای محافظت بیشتر فرش، به جای الیاف پشم از موی بز برای شیرازه استفاده می‌كرده‌اند. زیرا موی بز مقاوم‌ترین الیاف حیوانی است كه رطوبت از آن عبور نمی‌كند

و همچنین حشراتی از جمله بید كه الیاف فرش را به سهولت می‌جوند، نمی‌توانند آنها را جویده و به داخل فرش نفوذ نمایند.

 

صلاح پارگی و مرمت فرش ( رفوگری )

بعضی مواقع در پارگی کنار فرش  سه طرف فرش و یا  قسمتی که مرمت می گردد، فرش قرار دارد و طرف دیگر آن شیرازه است.

در این نوع پارگی، بعد از چله کشی و گذاشتن چند چله به منظور شیرازه، القاج (پود کشی) می کنند. در این حالت، بهتر است پود کشی به صورت منفصل و در یک طرف قالی انجام گیرد که بعد از پود کشی آن را به کارگاه وصل می کنند

و بعد هر سه گوشه آن را از نخ چله اضافی تمیز می کنند و گره های اضافی آن را درآورده و سر پودهای خود قالی را چیده و آنها را نیز تمیز می نمایند.

اگر قالی تخت باشد، یک رج پود را به صورت عکس دفعه قبل از تار عبور داده و سر پود را دور شیرازه پیچیده و با خامه ای که داخل سوزن قرار دارد، از کمی پایین تر از شیرازه پاره شده، داخل شیرازه نموده و از سر پاره شیرازه می آورند و آن را دور پود و ۴ تار شیرازه معین مخصوص بافت شیرازه قالی می پیچانند.

اگر قالی لول باشد، بعد از رد کردن پود کلفت از لا به لای تارها، پود نازک را نیز کشیده و سپس عمل شیرازه پیچی را انجام می دهند. در قالی نیم لول نیز دو پود یک اندازه و به صورت برعکس یکدیگر از میان تارها عبور داده و شیرازه پیچی را انجام می دهند.

عمل اصلاح پارگی و از بین رفتن قسمتی از فرش به صورت عرضی: قالی را از پشت بر روی میز پهن نموده، ابتدا دو قسمت فرش را به صورت جداگانه هستند، یک قسمت را که با میخ و اگر فرش ریز بافت باشد، با سوزن از عرض بر روی چارچوب بزرگ (کارگاه) نصب می کنند.

قسمت پایینی فرش را نیز به همان صورت مذکور در بالا با میخ به کارگاه می گویند. البته باید این دو تکه جدا شده از فرش به اندازه آسیب دیدگی (رجهای از بین رفته) از هم فاصله داشته باشند.

سپس این دو تکه را با سوزن و نخ چله با نخ دو گره، به صورت زیگزاگ به هم می دوزند و پس از آن متناسب با نوع قالی، تارکشی و پود کشی را انجام داده و عمل گره زدن را انجام می دهند.

اصلاح پارگی وسیع و کوچک

( رفوگری ) فرشی که به سبب آسیب یا آبدیدگی و یا سوختگی قسمتی از آن پاره شده باشد، نیاز به تعمیر حرفه ای دارد؛ برای این کار، نخست باید فرش را آماده تعمیر کرد.

شیوه آماده سازی فرش: فرش را از پشت بر روی زمین پهن کرده و از آنجا که قسمت سوراخ شده فرم خاصی ندارد، آن را بر مبنای نوع سوراخ با قیچی بریده به صورت مربع یا مستطیل در می آورند. پس از آن به تارکشی و پود کشی میپردازیم.

 

 

 

اصلاح بید خوردگی

اصلاح بید خوردگی ( رفوگری )

اصلاح بید خوردگی 

پذیرش سفارش اصلاح بید خوردگی توسط قالیشویی قیطریه با کادری مجرب ( رفوگری )

اصلاح بید خوردگی ( رفوگری )
بیدها و نوزادشان از پروتئین موجود در پشم موجود در قالی  تغذیه می کنند و معمولاً پشم را مورد حمله قرار داده و چله پنبه ای را باقی می گذارند، در میان حشرات مضر و آسیب رسان به قالی می توان بید را جزئ خطرناک ترین آنها شمرد .

بیدها حشراتی هستند که دارای ویژگی های دیستی کامل می باشند .

اگر از محصولات پشمی مان به خوبی محافظت نکنیم دچار حمله بیدها خواهیم شد. و  قالی های ما از بین می رود، بیشترین آسیب از بیدها را به دلیل عدم نگهداری صحیح و سهل انگاری در مورد فرش متحمل می شویم.

راههایی جهت پیشگیری و مبارزه با بید خوردگی فرش : ( رفوگری )
۱٫ برای انبار کردن فرش حتما پس از غبارگیری باید فرشها ضدعفونی شوند. سپس با بلورهای بیدکش پارادی کلروبنزن (نفتالین) پیچیده شوند. گلوله‌های نفتالین برای بازدهی بیشتر باید خرد شوند.

۲٫ هر قالی به جای پلاستیک باید در کاغذ پیچیده شود تا نگه داری آن به صورت بسته بهتر و راحتر باشد.
سپس در مکان کاملا امنی دور از رطوبت، مواد مضر و از محل زندگی در منزل، به دلیل بو و بخار نفتا

 

منبع : قالیشویی قیطریه

مقاله : رفوگری

مطالب مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارید

Facebook Google LinkedIn Twitter

0 فکر در “ریشه بافی