پل های ارتباطی با قالیشویی قیطریه به صورت 24 ساعته در استان تهران

سرویس دهی از ساعت 9 صبح الی 21 به صورت مداوم می باشد.

دفتر مرکزی : 88217981

شعبه شرق استان : 77300044 – 77322941 – 77143863

شعبه شمیرانات  : 22576711-26123447-۲۲۶۴۲۷۲۷

  info@gheytariyeh-carpet.com : پست الکترونیکی